Certificering

Vakdiploma & certificering
Glasatelier Oud Ittersum is een volledig gecertificeerd en gediplomeerd glazeniersbedrijf.

Lid glazeniersvereniging te Gouda
Tevens is glasatelier Oud Ittersum aangesloten bij de landelijke glazeniersvereniging OVG.

In de Ondernemers Vereniging van Glazeniers hebben zich een groot aantal serieuze glasbewerkingsbedrijven aaneengesloten. Samen ijveren ze voor behoud van ambachtelijk vakmanschap, ze wisselen kennis en informatie uit en staan op de bres voor een kwalitatief goed product dat onder verantwoorde omstandigheden en met toewijding is vervaardigd.

De OVG verenigt creatieve vakmensen die zich onderscheiden van andere glazeniers doordat zij uiteindelijk allen een certificeringstraject volgen.

Lid Art Restorers Association
Tevens is glasatelier Oud Ittersum lid van ARA Nederland,  Art Restorers Association, een beroepsvereniging voor restauratoren en conservatoren.
Voor vaklieden die door opleiding of ervaring het vak goed verstaan en zich houden aan de criteria voor een gewetensvolle beroepsuitoefening. Alle gecertificeerde leden werken volgens de Ethische Code van A.R.A. Zij gaan zorgvuldig om met ieder object en dragen de verantwoordelijkheid om goed werk af te leveren.

Stichting ERM
Glasatelier Oud Ittersum werkt volgens de
Uitvoeringsrichtlijn Glaspanelen (URL4002) die beheerd wordt door het ERM, stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

NEXT PAGE

meer dan glas-in-lood alleen…